国家科技进步一等奖
2017年

主要完成人

zhangjintao、qujifeng、linhong、fengxiaojuan、zhoukunli、duanyuning、duanyuanyuan、sunjianping、zhangkai、yanxiaoke

主要完成人

红包扫雷zhangjiyan(diwuwanchengren,disanwanchengdanwei)

国家科技进步二等奖
2016年

主要完成人

红包扫雷fangxiang、xiongxingchuang、daixinhua、jiangyou、dingchuanfan、xuwei、liuhuwei、qinweijie、zhangwei、xufuxing

国家科技进步一等奖
2015年

主要完成人

红包扫雷fangfang,litianchu,zhangaimin,chenweiliang,gaoyuan,liunianfeng,linpingwei,liangkun,liukun,wangweibo,linyige,suorui,limingshou,ningdayu,gaoxiaoxun

国家科技进步二等奖
2014年

主要完成人

yanxiaoke,mazhongfang,sunjianping,qiuping,lekai,zhangjintao,qujifeng,wangwei,linhong,fengxiaojuan

国家科技进步二等奖
2013年

主要完成人

shaohaiming,linfeipeng,qukaifeng,liangbo,lizhibin,panxianlin,huaxiaoxin,luyunfeng,chenwancai,suhong

主要完成人

lihongmei,zhangqinghe,daixinhua,huangting,quancan,fengyuqi,zhoutao,makang,chendazhou,heyajuan

国家科技进步二等奖
2010年

主要完成人

红包扫雷luozhiyong,liyan,yanglifeng,guyingzi,qushiliang,guoligong,zhangjitao,liyanhua,dingjingan,chenchaohui

主要完成人

红包扫雷wufangdi,lihongmei,xubei,heyajuan,wangjun,daixinhua,zhangqinghe,wangyaping,wuzhongxiang,weichao

国家科技进步二等奖
2009年

主要完成人

红包扫雷fangxiang,zhangxinrong,xiongxingchuang,jiangyou,huangzejian,zhangxiaohua,dingchuanfan,ouyangzheng,baigang,chendazhou

国家科技进步二等奖
2009年

主要完成人

zhangjiangtao,wanglei,xuchen,zhaoyi,liangbo,zhangdeshi,panxianlin,tianfeng

国家科技进步二等奖
2008年

主要完成人

红包扫雷fangzhanjun,wangqiang,wangminming,mengfei,linbaike,litianchu,qianjin,fangyuwen

国家科技进步二等奖
2007年

主要完成人

zangerjun,caojianping,lichengyang,liye,zuoaibin,dengyongkai

国家科技进步一等奖
2006年

主要完成人

zhangzhonghua,heqing,lizhengkun,liuyong

主要完成人

litianchu,limingshou,linpingwei,huangbingying,wangliji,qianjin,wuzhanghua,ganyunqing,wangping,xinmingde

主要完成人

yujing,machong,sunzhixu,yaohejun,jinyuqi,liufubing,guanyouguang,fanqiming,xutao,yangjie

国家科技进步二等奖
2002年

主要完成人

gaoyuan,lihonghui,shenxuecha,zhangjian

主要完成人

litianchu,fangyuwen,lixuesong,zhangchengping,qianjin,wangminming,shichunying,fangzhanjun

主要完成人

duanyuning,yuanzundong,wujiyu

国家科技进步二等奖
2000年

主要完成人

yuqitadanweihezuo